Hola mundo 1

Logo SchweppesA la reunió del passat 19 febrer 2015 hem parlat inicialment sobre ordre, mètode i procediment de la negociació. L’Acord Marc conté una sèrie de matèries que encara no s’han desenvolupat i que s’han de desenvolupar. Posteriorment s’haurà d’abordar la unificació dels quatre convenis per després entrar en la negociació i discussió de les propostes que sindicats i patronal plantegem. En aquesta reunió la patronal ha presentat les seves propostes sobre les següents matèries: Mobilitat geogràfica Desplaçaments i trasllats Mobilitat funcional Faltes i sancions Sistema d’acumulació d’hores Totes les propostes suposen grans retrocessos respecte al que ja tenim regulat en els diferents convenis provincials pel que de cap manera podem acceptar-les. En la propera reunió haurem de donar resposta i donar alternatives en la línia del que ja tenim establert a la nostra plataforma reivindicativa. Les properes reunions estan previstes per als dies 6 i 18 de març. Seguirem informant!