1. El sindicat CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central, conjuntament amb PRODIS i l’Ajuntament de Terrassa i, celebrarem, el proper dia 7 d’abril, la Sisena Cursa Solidària per la Justícia Social.

La situació continuada de crisi que pateixen moltes famílies a la nostra ciutat i al seu entorn, i que ens va dur fa cinc anys a organitzar la primera Cursa Solidària per la Justícia Social, continua afectant una gran part de la població. De nou, per a aquesta quarta edició, ens hem marcat com a objectiu principal la recollida d’aliments, que rebrà i gestionarà la Creu Roja. Mitjançant la solidaritat i el compromís de les persones participants, que entregaran 5 kg d’aliments, volem dignificar el dia a dia de les persones amb menys recursos. I volem fer visible i valorar també la importància de sumar estratègies, entre totes i tots, per fer que la cooperació, la inclusió o la igualtat siguin un valor a l’alça.

Enguany de nou compartirem la cursa amb PRODIS després de l’èxit de participació de persones participants amb cadira de rodes i de voluntariat que els van acompanyar en les tres darreres edicions. PRODIS és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre destinada a l’assistència i la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat intel•lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral, legalment reconegudes.

2. Cursa oberta a tothom que accepti aquest reglament, sense distinció d’edat, sexe, religió o nacionalitat. Les persones menors de 18 anys necessiten autorització dels pares, mares o tutors legals per poder participar a la cursa. L’autorització serà imprescindible per fer l’entrega del dorsal.

Els participants amb cadira de rodes convencional que hi vulguin participar s’hauran de posar en contacte amb PRODIS per centralitzar la gestió del voluntariat necessari.

Categories:

Cursa infantil, cursa absoluta i cursa adaptada.

Cursa Infantil

La cursa infantil, per a menors de 12 anys, es divideix en quatre categories segons edat dels i les menors:

• Categoria Petita:       P3-P4 i P5. Longitud 350 m
• Categoria Mitjana A:    Primer i segon. Longitud 600 m
• Categoria Mitjana B:    Tercer i quart. Longitud 850 m
• Categoria Gran:         Cinquè i sisè. Longitud 1.400 m

Premis per a les tres primeres persones participants de cada gènere que arribin a meta de cada categoria

Cursa Absoluta i PRODIS

Els i les atletes participants amb 12 anys o majors competiran a la categoria absoluta. Es donaran premis per a les tres primeres atletes femenines i als tres primers atletes masculins. Aquelles persones menors de 12 anys que vulguin participar a l’absoluta ho podran fer sota la responsabilitat de la seva tutora o tutor i sempre presentant l’autorització menors corresponent.

Cursa adaptada

Per a aquelles persones amb mobilitat reduïda, el recorregut serà de 2 km. És compartirà amb el de la cursa absoluta i finalitzarà en passar les participants per la zona de sortida a on persones voluntàries les desviaran a meta.

Premi a l’equip més solidari

Hi haurà un premi a l’equip o club més solidari ( que aporti més inscrits) de la cursa.

3. Inscripcions:

Els i les participants de la cursa infantil hauran de fer entrega en el moment de la recollida del dorsal d’1 Kg d’aliment i presentar el resguard conforme s’ha fet la inscripció presencial o telemàtica, que tindrà un cost d’1 €.

Els i les participants de la cursa absoluta hauran de fer entrega en el moment de la recollida del dorsal de 5 kg d’aliments i presentar el resguard conforme s’ha fet la inscripció presencial o telemàtica, que tindrà un cost de 3 € fins al 28 de febrer i 5 € fins al 31 de març o tancament inscripcions.

4. El recorregut estarà degudament senyalitzat i controlat. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

5. L’hora establerta de sortida dels corredors i corredores serà:

• A les 10.00 hores començarà la cursa infantil amb la sortida de la primera categoria.
• A les 10.45 hores, la sortida per a les cadires de rodes i el voluntariat necessari registrat, que haurà d'estar inscrit a la cursa com a participant.
• A les 11 hores, la sortida de la resta de corredors i corredores.

El control d’arribada es tancarà a les 12 hores; els participants que continuïn, ho faran sota la seva responsabilitat i no la de l’organització.

6. El temps màxim per acabar la prova és d’aproximadament 1 hora. El cotxe de tancament de cursa anirà darrere de l’últim participant. Quedaran fora de cursa els atletes que no compleixin els temps de pas màxim exigits.

7. L’entrega de dorsals es realitzarà durant el dissabte 6 d’abril al Rebost (Cr. Santa Maria Mazarel•lo, 94 de Terrassa) de 10 h a les 13 h, i de les 17 h a les 19 h. Cal presentar el DNI o una fotocòpia d’aquest en cas de recollir-ne el d’una altra persona inscrita. Caldrà aportar en aquell moment els 5 kg d’aliments en cas de la categoria absoluta i 1 Kg en el de la categoria infantil.

8. Els trofeus o premis que no es recullin el dia de la prova no s’enviaran posteriorment a les persones premiades.

9. La distància que s’ha de recórrer és d’aproximadament 5 km, mesurats per l’organització.

10. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova.

11. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Totes les persones participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.

12. La inscripció a la prova és personal i intransferible, i es tancarà quan s’assoleixin les 1.000 persones inscrites o bé el diumenge 31 de març a les 24 h.

El preu de les inscripcions són els següents:

Infantil (fins als 12 anys)
1 euro

Absoluta, PRODIS i adaptada (majors 12 anys)
3 euros fins al 28 febrer.
5 euros des de l’ 1 de Març fins tancament inscripcions.

El preu de la inscripció té l’IVA inclòs

13. En cap cas es tornaran els diners de la inscripció, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.

14. La prova estarà cronometrada mitjançant un xip adherit al dorsal i d’un sol us.

15. Llei de protecció de dades: les persones participants permeten explícitament que el seu nom i cognoms siguin publicats a la llista de classificacions. Així mateix, i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.), mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, Internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, les persones inscrites cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

16. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals, físics i/o materials que puguin afectar les persones participants i espectadores durant aquesta competició.

17. Pel sol fet d’inscriure’s a la prova s’accepta la totalitat d’aquest reglament. Allò que no hi estigui previst, serà sotmès a la decisió de l’organització.

col·laboradors